Tajemnice Kielc – „Kielecka Łączka” na Cmentarzu Piaski cz.2

Poprzedni  artykuł  zakończyłem  opisując  rząd 24 w kwaterze 6,opisałem  tylko 4 groby, które miały  coś wspólnego z więzieniami , pozostałe są  grobami „cywilów” ale dla całej sprawy postaram się  ją uzupełnić.

Poniżej lista wszystkich 14 grobów znajdujących się w rzędzie 24 w kwaterze 6

Kwatera 6 rząd 24

 

 1. Krepski Edward poz. 3679/50
 2. Stempkowski Jan poz. 3700/50
 3. Głowicki Andrzej poz. 3734/50
 4. Lebisz Leszek poz. 3335/48
 5. Skowron Zygmunt poz. 3339/48
 6. Okończyk Stanisława poz. 3334/48
 7. Skrzypczyk Marianna (grób istnieje ) poz. 3673/50
 8. Karbownik Katarzyna poz. 3331 /48
 9. Głowacka Aniela poz. 3692/50
 10. Wiatr Maria poz. 3322/48
 11. Żwirek Maria poz. 3699/50
 12. Michałek Franciszka poz. 3182/47
 13. Łukomska Zofia poz.3185/47
 14. Żółtek Antoni poz. 3192/47

W tym przypadku jest jeden punkt odniesienia czyli grób śp. Marianny Skrzypczak.

P1070065.JPG

szkic poglądowy.

a1sx2_Original1_rzd-24.jpg

Kolejny to  rząd to rzad 25 jest  bardzo istotny i dość ciekawy.

Zaczniemy od listy  osób tam pochowanych

Kwatera 6 rząd 25

 

 1. Gizowska Janina poz. 3737/50
 2. Lepiarz Franciszka poz. 3753/50
 3. Bronisław Sokół Klimczak poz. 3754/50
 4. Frankowicz Józef poz. 3733/50
 5. Janiak Henryk vel Heinrich Janiak poz. 3744/50
 6. Karbownik Franciszek poz. 3720/50
 7. Jaros Stefan poz. 3742/50
 8. NN Kobieta poz. 3719/50
 9. Mikołajczyk Józef poz. 3739/50
 10. Piorun Julia poz. 3701/50
 11. Lubieniecki Jan poz. 3735/50
 12. Majka Roman poz. 3194/48
 13. Machowski Zbigniew (grób istnieje ) poz. 3208/48
 14. NN Mężczyzna poz. 2312/48

Szkic poglądowy

a1sx2_Thumbnail1_rzd-25.jpg

1 – Kwatera 6 rząd 25 grób  nr 1  Gizowska Janina lat 23 przyjęta do więzienia  na ul. Zamkowej  5.VI. 1959 zmarła  11.XI.1950

gizowska.jpg

a1sx2_Original1_gizowska-2.jpg

Brak danych dotyczących  Janiny Gizowskiej.

 

 

2 –  Kwatera 6 rząd 25 grób 3  Bronisław Sokół Klimczak lat 37   imię ojca Wawrzyniec ur 28.8.1913r.  wyrok wykonano 12.12.1950

a1sx2_Original1_klimczak.jpg

 

bildey.jpg

Bronisław Sokół-Klimczak zawodowy oficer (podporucznik) w sanacyjnym Wojsku Polskim odbył zorganizowany przez II Oddział Sztabu Głównego w 1937 kurs kontrwywiadu w Brześciu nad Bugiem. W czasie okupacji niemieckiej był członkiem Polskiego Związku Wolności (oddziału ZWZ), aresztowany przez gestapo w 1942 roku trafił do obozu koncentracyjnego Majdanek a potem do Gross-Rosen.

Aresztowany  w głośnej sprawie o szpiegostwo Andre Robineau skazany na kare śmierci przez  sąd w Szczecinie.

Bronisław Sokół-Klimczak złożył prośbę o ułaskawienie, która została negatywnie zaopiniowana przez skład sędziowski. Prezydent Bolesław Bierut w decyzji z 2 grudnia 1950 roku nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok został wykonany 12 grudnia 1950 r. o godz. 18.15 w Kielcach.

Samej osobie  Bronisława Sokoła Klimczaka oraz  Genowefie Zielińskiej (narzeczonej) poświęcę  osobny  artykuł.

 

 

 

3 –  Kwatera 6 rząd 25 grób 4 Frankiewicz Józef lat 18  Przyjęty do więzienia na ul. Zamkowej  18. IX. 1950 zmarł  w więzieniu 30. X. 1950.

frankiewicz.jpg

frankiewicz-3.jpg

 

4 –  Kwatera 6 rząd 25 grób 5 Janiak Henryk lat 35  Przyjęty do więzienia na ul. Zamkowej  26. VI. 1949 wyrok wykonano 1.XII.1950

Janiak Henryk (w 1944r. w Swaryszowie powiat jędrzejowski wydał policji niemieckiej 40 członków Armii Krajowej, którzy zostali rozstrzelani),Cyt..”Działalność kontrwywiadowcza polegała m.in. na rozpracowywaniu współpracowników gestapo spośród ludności polskiej, którzy po udowodnieniu im winy byli likwidowani z wyroku Polski Podziemnej. W 1943r. wykonano, co najmniej 22 wyroki śmierci na zdrajcach ojczyzny, natomiast w 1944r. wykonano 25 wyroków, z tej liczby tylko 3 spoza powiatu jędrzejowskiego. Niestety, nie udało się doprowadzić do ukarania gestapowskiego agenta Henryka Janiaka za mord w Skaryszewie. Dokonał tego dopiero po zakończeniu wojny Sąd Wojewódzki w Kielcach. Janiak został skazany na karę śmieci a wyrok wykonano w Kielcach 12 grudnia 1950r.”

Źródło United States Holocaust Memorial Museum Archive  i Źródło -wojenne-opowiesci….

janiak.jpg

janiak-2.jpg

5 –  Kwatera 6 rząd 25 grób 8  NN Kobieta zmarła w  wyniku  zmiażdżenia czaszki i uszkodzenia mózgu.

nnka-1.jpg

6 –  Kwatera 6 rząd 25 grób 9 Mikołajczyk Józef lat 21  Przyjęty do więzienia na ul. Zamkowej  9. IX. 1950 zmarł  w więzieniu 17. XI. 1950.

mikoajczyk-1.jpg

mikoajczyk-2.jpg

7 –  Kwatera 6 rząd 25 grób 14  NN Mężczyzna

nni.jpg

Grób numer 13  istnieje   Spoczywa tam Machowski Zbigniew

mochowski.jpg

P1070069.JPG

cdn…..

print

About Wojciech Zapała

Jestem takim nadrzecznym łazęga czyli popularnie wędkarzem jest to jedna z moich pasji Zajmuje się amatorsko grafiką i tworzeniem portali społecznościowych.Jestem twórcą i wspóltwórcą wielu portali obecnie najnowszym dzieckiem jest portal Piewca .pl z bardziej znanych portali jest to seria przewodników wędkarskich Świętokrzyski,Pomorski i Łodzki Przewodnik WędkarskiZakres moich zainteresowań jest dość szeroki, jest to historia regionu ,socjocybernetyka społeczna,przyroda i różne powiązane z nimi rzeczy. Nie wierzę w obecny system monetarny. Jestem zafascynowany rozwiązaniami Szwajcarii i to nie tylko w kwestii waluty lokalnej ale tez obronności oraz demokracji bezpośredniej