W poprzednich artykułach opisałem dwa rzędy kwatery szóstej zwanej popularnie “Łączką”. Pozostałe 4 rzędy opisze w tym artykule ,ale to nie będzie koniec opisu “kieleckiej łączki”. Osób pochowanych na kieleckim cmentarzu Piaski, których los był związany z więzieniem na ul. Zamkowej jest wiele. to nie tylko osoby związane z ruchami niepodległościowymi wśród nich są niemieccy funkcjonariusze, współpracownicy Gestapo granatowi policjanci a nawet jeden członek UB.

Kwatera 6 rząd 26

 

 1. Godawa Józef poz3794
 2. Dzwonek Jan    poz. 3797
 3. Dąbrowski Mikołaj    poz.3800
 4. Piwowarska Małgorzata  poz. 3770
 5. Chruścik Teofil   poz.3792
 6. NN Kobieta        poz. 3765
 7. Milewski Henryk    poz. 3787
 8. Jandała Janina    poz. 3757 (Grób  istnieje)

 9. Komorowski Józef    poz. 3783
 10. Potrzebińska Józefa   poz. 3756
 11. Bafia Stefan      poz 3782
 12. Żelazny Paweł      poz.3217
 13. Tomczyk Franciszka poz. 3219
 14. Kozak Wojciech poz.3220

 

Kwatera 6 rząd 27

 

 1. Malinowski Zygmunt  poz. 3825
 2. Barańska Maria        poz. 3841
 3. Ozga Stefan              poz.3865
 4. Krząpa Stanisław    poz 3821
 5. Ksel Jan    poz 3859
 6. Kosek Agnieszka poz 3812
 7. Machowski Józef  poz. 3840
 8. Wotliński Stanisław     poz 3812
 9. Solej Maria     poz. 3830
 10. Borek Aniela  poz. 3806
 11. Machalski Ludwik  poz. 3827
 12. Buchcic Andrzej  poz.3228
 13. Jezierski Edward poz. 3235
 14. Rolewska Józefa poz. 3244

Kwatera 6 rząd 28

 

 1. Pałasiński Walenty     poz. 3978
 2. Świderska Zofia           poz.3982
 3. Stefańczyk Jan    poz. 4045
 4. Jańczak Adam poz.3944
 5. Łuszyk Maria poz 3972
 6. Banaszkiewicz Maria poz.3943
 7. Dróżdż Barbara poz. 3965
 8. Brożyna  Henryk poz.3917
 9. Młodzikowska (Aleksandra) poz. 3961
 10. Stefańska Julia    poz.3890
 11. Rak Marian  poz. 3947
 12. Nieznanowska Józefa    poz.3256
 13. Chrastowski Julian          poz. 3279
 14. Broczko Stanisław      poz.3281

 

Kwatera 6 rząd 29

 

 1. Witkowska Franciszka poz.4007
 2. Dereszniak Stanisław poz. 4015
 3. Wójcik Józefa poz. 4016
 4. Detka Stanisław poz 4002
 5. Krzyszkowski Marian poz 4019
 6. Sołtyk Jan poz. 4001
 7. Staroń Stanisław poz. 4020
 8. Bąk Marianna poz.3997
 9. Sterniak. Józef poz. 4013
 10. Popielska Stanisława poz 3995
 11. Boguś Józefa  poz. 4012
 12. Kaczmarczyk Jan poz.3288
 13. Koza Ignacy poz. 3295
 14. Komorowska Franciszka poz 3299

 

 

 

1 –  Kwatera 6 rząd 26 grób 1  Godawa Józef

Nie posiadam informacji na jego temat  ale  niejaki Godawa Józef  był konfidentem  został skazany na  kare śmierci zamienioną na  15 lat

z danych jakie wpadły mi  w  ręce to  -Josef Godawa police Kielce death sentence (commuted to 15 years) i SAK 203,

203a, 203b,

204c, 203d   kontynuacja

Godawa Józef, Malec Mikołaj, Bonarski Józef, Jankowiak Jan,Trzciński Stanisław, Kowalik Piotr, Strojka Jan, Wierzbicki,Stanisław, Domagała Franciszek, Legat Kazimierz, Otwińowski Aleksander (pierwszych ośmiu w 1944r. w Roszkowie powiat jędrzejowski brali udział w zabójstwie 2 mężczyzn i 1 kobiety obywateli polskich narodowości żydowskiej, ponadto Godawa Józef i Jankowiak Jan w 1944r. w Roszkowie brali udział w

zabójstwie Julka Troima, i jego matki (NN) narodowości żydowskiej…

 

2 –  Kwatera 6 rząd 26 grób 8  (grób  istnieje)  Jandała  Janina lat 22  Przyjęta do więzienia na ul. Zamkowej  16. IV. 1950 zmarła  w więzieniu 18. XII. 1950.

 

b2ap3_thumbnail_P1070067.JPG

jandaa-1.jpg

jandaa-2.jpg

 

3-  Kwatera 6 rząd 27 grób 4   Krząpa Stanisław lat 57 Przyjęty do więzienia na ul Zamkowej 13.XII.1949 zmarł 3 IV 1951

Krząpa Stanisław i 8 innych (jesienią 1943r. ujęcie i wydanie w ręce policji granatowej we wsi Oksa powiat jędrzejowski Żydówki następnie rozstrzelanej; Kazimierz Bala –KS, pozostali po 1rok, 6

miesięcy), 1949‐1951, k.438,

krzapa.jpg

krpa-2.jpg

4-  Kwatera 6 rząd 27 grób 7   Machowski Józef

Pracownik Polskiej Policji Państwowej. W okresie okupacji pełnił funkcję komendanta posterunku PPP w Wodzisławiu Kieleckim. Związany z ruchem oporu AK.

Aresztowany po wojnie przez UB, w nieznanych okolicznościach został stracony. Jest uznany za ofiarę stalinizmu. Żonaty ze Stefanią z d. Trzeciak – ojciec dwóch córek: Marii Leśniewskiej i Elżbiety Żurek.

(Źródło: Mała kronika rodzinna – Kazimiera Machowska-Lachiewicz)

machow.jpg

5-  Kwatera 6 rząd 27 grób 11(grób oznaczony)   Machalski Ludwik lat 21 Przyjęty do więzienia na ul Zamkowej 27.X.1950 wyrok wykonano 10.IV.1951

10 kwietnia 1951 r. w kieleckim więzieniu przy ul. Zamkowej, wykonany został wyrok śmierci na 21-letnim Ludwiku Machalskim ps. „Mnich” ze Staszowa, który stał na czele rozbitej przez UB organizacji niepodległościowej, mającej zakonspirowaną kwaterę w lasach golejowskich. Mało znane wcześniej losy „Mnicha” i jego grupy, ukazane zostały w wydanej niedawno książce pt. „O sprawiedliwy wymiar kary” autorstwa Krystyny Bień-Orlicz, ciotecznej siostry Machalskiego.

b2ap3_thumbnail_mnich-1.jpgb2ap3_thumbnail_P1070075_20141230-175748_1.JPG

masa1.jpg

machalski-2.jpg

6-  Kwatera 6 rząd 28 grób 3   Stefańczyk Jan lat 41

stef.jpg

7-  Kwatera 6 rząd 28 grób 5 i 6 oraz Kwatera 4 rzad 22 grób 31  Członkowie organizacji “Błyskawica “Przyjęci do więzienia na ul Zamkowej 27.X.1950 wyrok wykonano 11.VI.1952

Stanisław Staroń, imię ojca: Antoni, data urodzenia: 08-08-1928 r., miejsce urodzenia: Ostrowiec Świętokrzyski,

Wacław Wątroba, imię ojca: Tomasz, data urodzenia: 12-12-1925 r., miejsce urodzenia: Szewna,

Marian Krzyszkowski, imię ojca: Jan, data urodzenia: 09-01-1930 r., miejsce urodzenia: Szewna

byskawica.jpg

bysk-2.jpg

1. SR 19/52, t. 1-3

2. PR II 274/51, 304/91, Cs. Un 147/91, IPN Kr 22/1086-1088

3.    Akta sprawy karnej przeciwko Staroń Stanisław, imię ojca: Antoni, ur. 08-08-1928 r.; Wątroba

Wacław, imię ojca: Tomasz, ur. 12-12-1925 r.; Krzyszkowski Marian, imię ojca: Jan,

ur. 09-01-1930 r.; Kolasiński Janusz, imię ojca: Bolesław, ur. 31-05-1932 r.; Lech Jan Władysław,

imię ojca: Jan, ur. 27-06-1915 r.; Wójcik Kazimierz, imię ojca: Andrzej, ur. 08-01-

1911 r., oskarżonym z art. 86 § 2 KKWP; art. 1 § 2 i 3, art. 4 § 1 Dekretu z dn. 13-06-

1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa;

art. 259 KK, tj. o założenie oraz przynależność do nielegalnej organizacji „Błyskawica”

mającej na celu przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego, gwałtowny zamach na funkcjonariusza

MO, przechowywanie broni bez zezwolenia władz, napady rabunkowe oraz

przywłaszczenie mienia

4. 1951–1953 [2013]

5. IPN Ki 8/1086-1088

6. AIPN Ki

Instytut Pamięci Narodowej

– Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Delegatura w Kielcach

Inwentarz zespołu archiwalnego

Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach

1946–1954

Opracowane przez ..zespół:

Iwona Czyżyk, Marek Jedynak, Robert Piwko,

Katarzyna Polit, Łukasz Kasza, Michał Zawisza

bysk-wt.jpg

bysk--star-1.jpgbysk--krzysz.jpg

 

print