Dziś z ekipą telewizyjną odwiedził Kielce red. Jan Pospieszalski, aby nagrać materiał do programu “Warto rozmawiać” na temat tzw. Pogromu Kieleckiego. Wypowiedzi udzielił sędzia Andrzej Jankowski, wieloletni pracownik i dyrektor Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach oraz były szef kieleckiej delegatury IPN, ks. prof. dr hab. Jan Śledzianowski – badacz tego wydarzenia i autor książki pt. “Pytania nad pogromem kieleckim” oraz naoczny świadek pogromu p. Ryszard Janiszewski. Historycy i świadkowie mówiący o wydarzeniach z 4 lipca 1946 roku, starają się odkłamać ciążacy na mieście stereotyp. My również nie zgadzamy się z propagandą i kłamstwem, które powiela się rokrocznie. Mamy nadzieję, że wkrótce prawdę usłyszą wszyscy. To wydarzenie zostało sprowokowanie i w dużej mierze za przeprowadzenie akcji odpowiadają służby państwowe. Zajścia prawdopodobnie miały przykryć kompromitujące dla komunistów fakty, czyli sfałszowane referendum ludowe i sprawę zbrodni katyńskiej, która w tym czasie rozpatrywana była w Norymberdze. Winą o dokonanie mordu w Kielcach obarczano mieszkańców naszego miasta i podziemie niepodległościowe. Zapraszamy do śledzenia programu telewizyjnego red. Pospieszalskiego oraz na konferencję pod hasłem “Pogrom kielecki – historia prawdziwa”, która odbędzie się 3 lipca w Domu Rzemiosła przy ul. Warszawskiej 34 w Kielcach. Plan prelekcji jest następujący: – Leszek Żebrowski – “Sytuacja Polski 1946r. – geneza i preludium wydarzeń” – prof. Jerzy Robert Nowak – “Przebieg wydarzeń pogromu” – Stanisław Michalkiewicz – “Skutki pogromu”.

Dzisiejsze spotkanie odbyło się dzięki determinacji pani Małgorzaty Sołtysiak, dziękujemy.

[supsystic-gallery id=1 position=center]

print