Od czasów “dobrej zmiany” myślałem naiwnie ze mnie już nic nie zaskoczy co do kierunku polityki historycznej. O, sancta simplicitas. 21 sierpnia odbyły się uroczystości “patriotyczne” związane z odsłonięciem nowej tablicy pamiątkowej ofiar II wojny światowej w lesie między Korczynem a Fanisławicami. Wcześniejszy pomnik i tablica zostały usunięte choć głosiły niemniej większe herezje.

Napis na Tablicy metalowej obwieszczał .

“W Gajówce Konrad dnia 29 VIII 1944 oddział NSZ pod dowództwem ps Wilk powiesił niżej wymienionych

ppor. ps.Maciek członka Armii Ludowej

2 partyzantów Armii Ludowej Brak danych

gajowego Woźniak Kazimierz czł.Armii Krajowej

Cześć ich pamięci”

Wychodzi na to ze według pomnika zginęli w walce a po pięciu

dniach ich powiesili.

gniezniska“24-25 VIII -Brygada, przechodząc do Fanisławic przez wieś Gnieździska, napotkała tam bawiące się głośno oddziały – podające się za wojsko polskie i mające nazajutrz wysadzić ranny pociąg idący z Częstochowy do Kielc; okazało się jednak – po tej akcji, że była to komunistyczna brygada AL „Świt”, która wysadziła w powietrze pociąg pasażerski z ludnością polską, wiozącą żywność do miast. Komuniści ograbiwszy pociąg z żywności wycofali się natychmiast w lasy, bez udzielenia ofiarom akcji jakiejkolwiek pomocy. Ppłk „Bohun” -natychmiast po uzyskaniu tych informacji od patroli rozpoznawczych zwabionych tam wybuchem – wysłał na pomoc cały personel sanitarny Brygady, z lekarzami i środkami

lekarskimi, a także skierował do gajówki Fanisławice, gdzie przebywał sztab brygady „Świt”, I baon 204 pp. dla zniszczenia tego sztabu. Rozkaz został wykonany, rannych żołnierzy AL opatrzono i pozostawiono na miejscu, cały zaś tabor, broń i amunicję zabrano do Brygady. Podobnych akcji partyzantka komunistyczna dokonywała dość dużo; świadczą one, że broń AL-owsko-sowieckich oddziałów skierowana była -według tajnych instrukcji wyższego dowództwa – do niszczenia narodu polskiego, nie zaś przeciw wojskom niemieckim.” 

gniezniska.1jpg

Teraz po przeszło 70 latach zmienia

się narracja, teraz to już nie “faszyzm polski pod znaku NSZ” zabił biednych ALowców tylko Niemcy?

Warto poznać  tez  źródła  “lewej strony”fragment raportu AL

Dowództwa Obwodu Nr III

RAPORT Nr 3

Następną akcją tejże grupy był zamach na transport kolejowy. W dniu 24 bm. o

godz. 6.45 w rej. Gnieździska tor Kielce—Częstochowa wysadzono w powietrze, przy

czym w następstwie wykolejenia oraz wywrócenia się pociągu uległ cały absolutnie

transport zupełnemu zniszczeniu, wśród gwałtownych detonacji. Oprócz zniszczenia

materiału, wysokie straty npla w ludziach wśród silnego konwoju transportu.

Strat własnych nie było.

O tejże samej godzinie, o której odbywała się akcja w Gnieździskach, grupa NSZ

Bohuna, w sile wyżej 300 ludzi, dokonała niecnego napadu na pozostawionych przez

Orkana chorych i część taboru z obsługą włącznie 5 osób w gajówce Fanisławice.

Napastnicy uderzyli pełną siłą ognia ze wszystkich stron, zabijając gajowego

Woźniaka oraz ppor. Maćka, raniąc ciężko żołnierza Leszka (Ukrainiec) i

uprowadzając jeńca-radzistę (z grupy skoczków). Następnie zdemolowali mieszkaniefan

i zabrali wszystek pozostawiony przez Orkana tabor, a nawet prywatne mienie

gajowego.

Charakterystyczne są następujące szczegóły:

 Bohun wiedział o tym, że w danym czasie, siły zbrojne grupy Orkana są

zajęte walką z okupantem.

Ranny w ogniu napastników Ukrainiec Leszek, rozpoznany następnie jako taki

przez swego kolegę, został przez nich opatrzony i zostawiony.

 Równocześnie nadeszły i zajęły pozycje o 2 km od gajówki

dalsze siły NSZ — w sile ocenionej na wyżej 100 ludzi.

.. Ofiarą napaści padli: ppor. Maciek (skoczek),

radiotelegrafista brygady (skoczek) plut. Leszek, gajowy Wożniak i kpr. Szymek

Co do samego ” bohatera ” Tadeusz Łęcki pseud. Orkan w okresie PRL-u pułkownik ludowego Wojska Polskiego i Służby Bezpieczeństwa. 1965-1968 zastępca dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych. Tak właśnie wygląda zakłamywanie historii i czczenie komunistycznych oprawców z SB utrwalaczy władzy ludowej. Wójt gminy Łopuszno  oraz pani nauczyciel historii  co roku celebrują kłamstwo a może nie mówią całej prawdy ? Może czas by zacząć  czytać literaturę inną niż ta wydawana za czasów PRL. Szkoda że dodatkowo na pomniku upamiętniono  gajowych, którzy są teraz w towarzystwie komunistów.14102155_1003650583081056_2455989783698148524_n

Zdjęcia ze strony fanpage gminy Łopuszno.

Zdjęcia ze strony fan-page gminy Łopuszno.

print