Próba wywołania rewolucji na Ukrainie to konflikt prowadzony metodami informacyjnymi. Dzięki analizie cybernetycznej, takie konflikty można przewidywać.Po zdobyciu najnowszych danych statystycznych (za zeszły rok) p. docent wykonał obliczenia dot. sterowania międzynarodowego. Jesteśmy w punkcie polifurkacyjnym – dalszy rozwój sytuacji może, zależnie od podjętych wyborów, potoczyć się na wiele różnych sposobów. W perspektywie 1-2 lat istniejący konflikt będzie wygrywać Rosja. Ale w płaszczyźnie strategicznej będzie to zwycięstwo Chin.

 

print