Honorowi obywatele Kielc

Jak każde miasto, również i Kielce mogą się poszczycić swoimi honorowymi obywatelami. Ci mniej lub bardziej związani z miastem ludzie, zależnie od uwarunkowań historyczno – politycznych często budzili spory i niesnaski wśród lokalnych włodarzy, choć trzeba przyznać, że w większości faktycznie ich w kład w rozwój i dzieje Kielc był spory.
Ciekawostką jest że wraz ze zmianami politycznych realiów, tytuł honorowego obywatela mógł zostać zwieszony, jak to było w przypadku marszałka Józefa Piłsudskiego, który jako pierwszy otrzymał ten zaszczytny tytuł. Dokładnie 20 października 1921 roku władze Kielc przyznały Piłsudskiemu honorowe obywatelstwo. Po II wojnie światowej obywatelstwo zawieszono i dopiero po przemianie ustrojowej, Rada Miejska z dniem 11 listopada 1991 roku przywróciła Marszałkowi honorowe obywatelstwo. Ale nie zawsze to wyróżnienie nadawano ważnym osobistościom. 11 listopada 1928 roku uhonorowano 4 Pułk Piechoty Legionów a 11 czerwca 1933 r. 2 Pułk Artylerii Lekkiej Legionów. Obydwa związane z Kielcami pułki zostały uhonorowane na wyraźne życzenie Kielczan. Politykami związanymi z przedwojenną Polską z naszym tytułem byli również związany z polityką zagraniczną Józef Beck (nadane 21 listopada 1934 r.) oraz Marszałek Edward Śmigły-Rydz (nadany 10 lutego 1936 r.). Po II wojnie światowej nastąpiła inna epoka polityczna. Przedwojennych dowódców starano się wtrącić w niepamięć a uhonorować dygnitarzy radzieckich. W okresie socjalizmu, tytuł honorowego obywatela otrzymało 19 przedstawicieli wojsk ZSRR, związanych bezpośrednio i pośrednio z wyzwoleniem Kielc spod okupacji hitlerowskiej. Dopiero w 1983 r. odznaczony został oficer Leon Pająk, biorący udział w obronie Westerplatte. Już po przemianie ustrojowej, bo 9 maja 1991 r. znakomity pisarz i publicysta Gustaw Herling-Grudziński został honorowym obywatelem naszego miasta. Dalej do tego grona dołączyli 14 maja 1998 r. artysta Leszek Mądzik, 23 września 1999 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski, 25 września 2003 r. papież Jan Paweł II a 12 sierpnia 2009 r. prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Honorowe obywatelstwa często są powodem kłótni i nieporozumień. W niektórych miastach dochodzą do tego również „niewygodne” obywatelstwa, np. hitlerowskich dygnitarzy nadane podczas II wojny.
W rejestrze miasta Kielce jako honorowi obywatele, wciąż widnieją żołnierze Armii Czerwonej. Są to m.in płk. Michaił Romanowicz Burłak, gen. armii Dymitr Daniłowicz Leluszenko, gen. mjr Georgij Wasiliewicz Iwanow, płk. Wiktor Iwanowicz Woronin, ppłk. Dymitrij Josifowicz Awrutow, sierż. Zinajda Grigorijewna Awrutowa czy kpt. Dawid Władimirowicz Eskin. Przeciwko takiemu stanowi rzeczy, protestują od dłuższego czasu młodzi narodowcy z Kielc organizując swoje akcję.

Chodzi tu o bolszewickich generałów, tych samych którzy byli oprawcami i mordercami najlepszych Synów naszego Narodu. Od przeszło 25 lat istnienia rzekomo wolnej Polski, aparat władzy nie kiwnął nawet placem, żeby oczyścić honor Kielc, by zmyć plamę, która została nadana rękami sowieckiego okupanta. Komuna już odeszła to prawda. Brednie spod znaku sierpa i młota nie stanowią dla nas zagrożenia- to też prawda. Ale pozostałości tego reżimu są policzkiem dla każdego patrioty i dlatego chcemy ich natychmiastowego usunięcia i uczczenia ludzi, których przelana krew domaga się tego od ponad półwiecza
Naszym celem jest pozbawienie 19 radzieckich oficerów Czerwonej Armii, tytułu Honorowego Obywatela Kielc. Początkowo miał być to nasz jedyny cel, ale gdy zobaczyliśmy, że urzędnicy próbują nas odwieść od przeprowadzenia tej inicjatywy, postanowiliśmy pójść za ciosem i ogłosiliśmy publicznie, że za 19 zdrajców chcemy 19 bohaterów ”.

Mówi nam Kamil Gil z organizacji Trzecia Droga

Miejmy nadzieję, że obywatelstwa nadane w przyszłości będą powodem do dumy dla miasta i jego mieszkańców.

print

About Czarna Owca

Czarna owca to taka osoba która jest w danym gronie (w rodzinie , szkole , pracy) uważana z różnych powodów za kogoś gorszego