Archivi autore: Wojciech Zapała

Jan Stempkowski pseud. „Michał”

Jan Stempkowski pseud. „Michał” urodził się 29 grudnia 1921 r. w Białej Podlaskiej. Był synem Michała i Marii z Kuglerów. Rodzina matki była właścielami majątku Mstyczów (gm. Sędziszów. Ojciec Jana był oficerem kawalerii, a w czasie okupacji niemieckiej komendantem okręgu … więcej …..

Tajemnice Kielc – mjr Stefan Gądzio

Moje przemyślenia będą dotyczyły miejsca pochówku Komendanta Obwodu ZWZ – AK Jędrzejów majora Stefana Gądzio. Cyt.. „Stefan GĄDZIO (1900-1945) „Kos”, „Bogumił”, „Marek” , uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, podoficer, a następnie oficer służby stałej WP, uczestnik Kampanii Wrześniowej 1939, Komendant: Obwodu Częstochowa … więcej …..