Archivi autore: Jacek Jopowicz

Kurhan na kieleckim Cmentarzu Prawosławnym

W samym końcu lat 50- tych XX wieku brałem udział w wycieczkach po Kielcach organizowanych przez PTTK. Odbywały się w czwartki po południu. Szczególnie zapamiętałem wycieczki po cmentarzach (było ich trzy) prowadzone przez płk Władysława Gierowskiego, przedwojennego oficera dyplomowanego, znakomitego gawędziarza posiadającego ogromny zasób wiedzy. Oto co opowiedział o kurhanie znajdującym się na Cmentarzu Prawosławnym: więcej …..