Zatuszowany bohater wydarzeń  Kieleckich z 4 lipca 1946

Zatuszowany bohater wydarzeń Kieleckich z 4 lipca 1946

Mieczysław Winiarski urodził się 9 grudnia 1917 roku w Łoniowie. Zmarł 15 czerwca 1990 roku. Służył w 38 p.p. Strzelców Lwowskich w Przemyślu. Prawdopodobnie w  1943 roku wstąpił do NSZ. Działał w ramach placówki w Łoniowie. W tym czasie był robotnikiem. 7 stycznia...
Pogrom kielecki – notatka z archiwum FSB

Pogrom kielecki – notatka z archiwum FSB

Ciekawa notatka dotycząca rozruchów antyżydowskich w Kielcach 4 lipca 1946 roku. Autor – Walenty Titkow w owym czasie był zastępcą Komendanta Głównego MO ds. polityczno-wychowawczych. Dotyczy szefa MO w Kielcach. Pułkownik Kuźnicki faktycznie miał problem z dr...
Kapliczki i świątki ludowe.

Kapliczki i świątki ludowe.

Prastary zwyczaj wznoszenia krzyżów, budowania kaplic i figur przydrożnych sięga początkami pierwszych lat chrześcijaństwa w Polsce. Zapewne najpierw rozpowszechnił się w zwycięskim pochodzie krzyż, jako symbol nowej i prawdziwej wiary. Z biegiem czasu prócz krzyżów,...