Historie

Jan Stempkowski pseud. „Michał”

Jan Stempkowski pseud. „Michał” urodził się 29 grudnia 1921 r. w Białej Podlaskiej. Był synem Michała i Marii z Kuglerów. Rodzina matki była właścielami majątku Mstyczów (gm. Sędziszów. Ojciec Jana był oficerem kawalerii, a w czasie okupacji niemieckiej komendantem okręgu … więcej …..

Wskrzeszenie

Do wsi Krynki miał Biskup przyjechać na wizytację. Uroczystość to wielka była, biskupa przyjmowano niemal jak księcia. Każdy był pod wrażeniem tego wydarzenia, każdy na to święto się chciał odpowiednio przygotować. Przy kościele w Krynkach była kaplica na miejscu objawienia … więcej …..

Św Krzyż. Bunt w więzieniu

Po kasacji zakonu na Św Krzyżu założono w budynkach więzienie dla osób duchownych a później dla różnych przestępców. Z czasem zaczęto osadzać kryminalistów z najcięższymi zbrodniami na sumieniu. Więzienie miała pod sobą carska władza. Po I wojnie Światowej przejęła Polska … więcej …..

Stalingradzka zemsta w Kielcach

Podczas Okupacji wschodnie kraje zajęte przez Niemcy traktowane były jako zaplecze. W nich między innymi leczono rannych, tu przyjeżdżali na wypoczynek i rekonwalescencje. Po ciężkich mrozach w Rosji odpoczywających i rannych żołnierzy znacznie przybyło. Ci którzy byli w widoczny sposób … więcej …..

Brzegi 1945

Kończyła się II wojna św. Zbliżali się Rosjanie. Niemcy po wsiach ulokowali zapasowe jednostki wojska gotowe do wysłania do walki. Budowano schrony, okopy, rowy przeciwpancerne. Któregoś dnia z Jędrzejowa przyjechał osobowy samochód z którego niemieccy żandarmi wywlekli ciężko pobitego człowieka. … więcej …..

Kurhan prawosławny w Kielcach

Mieszkała kiedyś w Kielcach bogata, rosyjska rodzina Prochorowów. W rodzinie zachorowała na coś córka Warwara (Barbary). Jeżdżono z nią po różnych lekarzach, szukano wszędzie ratunku dla niej ale lekarze byli bezradni a ona czuła się coraz gorzej i w końcu … więcej …..

Tragiczne wesele

W Posłowicach w 1943 zorganizowano wesele. Za zezwoleniem od Niemców zabito świnię, narobiono wędlin. Do jednego z domów naschodziło się gości i wszyscy jedli i się miło bawili na podwórzu, do czasu. Na motorze przyjechało dwóch niemieckich żandarmów. Nic nie … więcej …..

Krzyże Pokutne w Żernikach

Krzyże pokutne zazwyczaj spotyka się na Śląsku, bywają na Białorusi a dwa są na Kielecczyźnie. Krzyż pokutny wykuwało się za karę, zazwyczaj za zabójstwo. Człowiek skazany na krzyż pokutny musiał własnoręcznie go wykuć. Kuł go nie raz dzień i noc, … więcej …..

„Rycerskość” Luftwaffe

Druga wojna światowa stała się wojną błyskawiczną z użyciem sprzętów mechanicznych. Sporo było w użytku samolotów ale Niemcy nimi rzadko atakowali fabryki bo te mogły później pracować dla rzeszy. Atakowano domy mieszkalne, podróżnych uchodźców. Dworce kolejowe mosty, wszytko tak by … więcej …..