Shiitake, czyli twardnik  japoński to gatunek grzyba jadalnego, rozpowszechniony w Chinach, Japonii i Korei. Ze względu na swoją wartość konsumpcyjną i zdrowotną staje się obecnie coraz popularniejszy w Europie. Jego uprawa nie nastręcza dużych trudności i udaje się nawet na wolnym powietrzu.Związki zawarte w shiitake mogą pomóc w walce z rakiem, wzmocnić odporność i wspierać zdrowie serca. Ten artykuł wyjaśnia wszystko, co musisz wiedzieć o grzybach shiitake.

Czym są grzyby shiitake?

Shiitake to jadalne grzyby pochodzące z Azji Wschodniej. Są od brązowego do ciemnobrązowego, z kapeluszami, które rosną od 5 do 10 cm. Chociaż zwykle je się je jak warzywa, shiitake to grzyby, które naturalnie rosną na rozkładających się drzewach liściastych. Około 83% shiitake uprawia się w Japonii, chociaż produkują je również Stany Zjednoczone, Kanada, Singapur i Chiny. Można je znaleźć świeże, suszone lub w różnych suplementach diety.

Zdrowe serce

Grzyby shiitake mogą poprawić prawidłową kondycje serca . Na przykład mają trzy związki, które pomagają obniżyć poziom cholesterolu (link ↗)(link ↗)(link ↗)

  • Eritadenina. Związek ten hamuje enzym zaangażowany w produkcję cholesterolu.
  • Sterole. Te cząsteczki pomagają blokować wchłanianie cholesterolu w jelitach.
  • Beta glukany. Ten rodzaj błonnika może obniżyć poziom cholesterolu .

Jedno badanie (link ↗) na szczurach z wysokim ciśnieniem krwi wykazało, że proszek shiitake zapobiegał wzrostowi ciśnienia krwi .Badanie (link ↗)na szczurach laboratoryjnych karmionych dietą wysoko tłuszczową wykazało, że te, którym podano shiitake, rozwinęły mniej tłuszczu w wątrobie, mniej płytki nazębnej na ścianach tętnic i niższy poziom cholesterolu niż te, które nie jadły żadnych grzybów . Jednak efekty te muszą zostać potwierdzone w badaniach na ludziach, zanim można będzie wyciągnąć jakiekolwiek solidne wnioski.

Może wzmocnić układ odpornościowy

Shiitake może również pomóc wzmocnić układ odpornościowy. Jedno z badań (link ↗)..dawano ludziom dwa suszone shiitake dziennie. Po miesiącu ich markery odpornościowe poprawiły się, a ich stan zapalny spadł. Ten efekt immunologiczny może być częściowo spowodowany jednym z polisacharydów w grzybach shiitake (link ↗). Podczas gdy układ odpornościowy ludzi słabnie wraz z wiekiem , badanie na myszach wykazało, że suplement pochodzący z shiitake pomógł odwrócić pewien związany z wiekiem spadek funkcji odpornościowych  (link ↗).

Zawierają związki o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym

Polisacharydy w grzybach shiitake mogą również mieć działanie przeciwnowotworowe (link ↗). (link ↗).Na przykład polisacharyd lentinan pomaga zwalczać nowotwory poprzez aktywację układu odpornościowego (link ↗). (link ↗). Wykazano, że lentinan hamuje wzrost i rozprzestrzenianie się komórek białaczkowych(link ↗) . W Chinach i Japonii wstrzykiwaną formę lentinanu stosuje się wraz z chemioterapią i innymi poważnymi metodami leczenia raka w celu poprawy funkcji odpornościowej i jakości życia u osób z rakiem żołądka (link ↗)(link ↗) .Jednak dowody są niewystarczające, aby ustalić, czy jedzenie grzybów shiitake ma jakikolwiek wpływ na raka.

Działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe

Kilka związków zawartych w shiitake ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze (link ↗) Ponieważ oporność na antybiotyki rośnie, niektórzy naukowcy uważają, że ważne jest zbadanie potencjału przeciwdrobnoustrojowego shiitake(link ↗)  .

Może wzmocnić twoje kości

Grzyby są jedynym naturalnym roślinnym źródłem witaminy D. Twoje ciało potrzebuje witaminy D do budowy mocnych kości, ale bardzo niewiele produktów spożywczych zawiera ten ważny składnik odżywczy. Poziomy witaminy D w grzybach różnią się w zależności od sposobu ich uprawy. Pod wpływem światła UV rozwijają się wyższe poziomy tego związku. W jednym z badań u myszy karmionych dietą o niskiej zawartości wapnia i witaminy D wystąpiły objawy osteoporozy. Dla porównania, osoby, którym podano shiitake wzmocnione wapniem i promieniowaniem UV, miały wyższą gęstość kości (link ↗) .Należy jednak pamiętać, że shiitake dostarczają witaminę D2. Jest to gorsza forma w porównaniu z witaminą D3, którą można znaleźć w tłustych rybach i niektórych innych pokarmach zwierzęcych.

Możliwe efekty uboczne

Większość ludzi może bezpiecznie spożywać shiitake, chociaż mogą wystąpić pewne skutki uboczne. W rzadkich przypadkach ludzie mogą rozwinąć wysypkę skórną z powodu jedzenia lub obchodzenia się z surowym shiitake (link ↗) .Uważa się, że ten stan, zwany zapaleniem skóry shiitake, jest spowodowany przez lentinan (link ↗) .Ponadto stosowanie sproszkowanego ekstraktu z grzybów przez długi czas może powodować inne skutki uboczne, w tym rozstrój żołądka i wrażliwość na światło słoneczne (link ↗) (link ↗) .Niektórzy twierdzą również, że wysoki poziom puryn w grzybach może powodować objawy u osób z dną moczanową. Niemniej jednak badania sugerują, że jedzenie grzybów wiąże się z niższym ryzykiem dny moczanowej (link ↗)

    BIBLIOGRAFIA 1. Ng ML, Yap AT. Hamowanie rozwoju ludzkiego raka okrężnicy przez lentinan z grzybów shiitake (Lentinus edodes). J Altern Uzupełnienie Med. 2002;8:581-9. 2. Okamoto T, Kodoi R, Nonaka Y i in. Lentinan z grzyba shiitake (Lentinus edodes) hamuje ekspresję podrodziny cytochromu P450 1A w wątrobie myszy. Biofaktory. 2004;21:407-9. 3. Ngai PH, Ng TB. Lentin, nowe i silne białko przeciwgrzybicze z grzyba shitake o działaniu hamującym aktywność odwrotnej transkryptazy ludzkiego wirusa niedoboru odporności-1 i proliferacji komórek białaczki. Życie Sci. 2003;73:3363-74. 4. Israilides C, Kletsas D, Arapoglou D, et al. Właściwości cytostatyczne i immunomodulujące in vitro grzyba leczniczego Lentinula edodes. Fitomedycyna. 2008;15:512-9. 5. Akamatsu S, Watanabe A, Tamesada M i in. Hepatoprotekcyjne działanie ekstraktów z grzybni Lentinus edodes na uszkodzenie wątroby wywołane dimetylonitrozoaminą. Biol Pharm Byk. 2004;27:1957-60. 6. de Lima PL, Delmanto RD, Sugui MM i in. Letinula edodes (Berk.) Pegler (Shiitake) moduluje działanie genotoksyczne i mutagenne wywoływane przez środki alkilujące in vivo. Mutat Res. 2001;496:23-32. 7. Shouji N, Takada K, Fukushima K, Hirasawa M. Przeciwpróchniczy efekt składnika shiitake (grzyb jadalny). Próchnica Res. 2000;34:94-8. 8. deVere White RW, Hackman RM, Soares SE, Beckett LA, Sun B. Wpływ ekstraktu z grzybni grzybów na leczenie raka prostaty. Urologia. 2002;60:640-4. 9. Isoda N, Eguchi Y, Nukaya H, et al. Skuteczność kliniczna superdrobno rozproszonego lentinanu (beta-1,3-glukanu) u pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym. Hepatogastroenterologia. 2009;56:437-41. 10. Oba K, Kobayashi M, Matsui T, Kodera Y, Sakamoto J. Indywidualna metaanaliza lentinanu na podstawie nieoperacyjnego / nawrotowego raka żołądka. Przeciwnowotworowe Res. 2009;29:2739-45. 11. Hazama S, Watanabe S, Ohashi M i in. Skuteczność podawanego doustnie superdrobno rozproszonego lentinanu (beta-1,3-glukanu) w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego. Przeciwnowotworowe Res. 2009;29:2611-7. 12. Shimizu K, Watanabe S, Watanabe S, et al. Skuteczność podawanego doustnie superdrobno rozproszonego lentinanu w zaawansowanym raku trzustki. Hepatogastroenterologia. 2009;56:240-4. 13. Suzuki K, Tanaka H, ​​Sugawara H, et al. Przewlekłe zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane przez zarodniki grzyba Shiitake związane z rakiem płuc. Stażysta Med. 2001;40:1132-5. 14. Hanada K, Hashimoto I. Grzybica wiciowców (Shiitake) zapalenie skóry i nadwrażliwość na światło. Dermatologia. 1998;197:255-7. 15. Levy AM, Kita H, Phillips SF i in. Eozynofilia i objawy żołądkowo-jelitowe po spożyciu grzybów shiitake. J Allergy Clin Immunol. 1998;101:613-20. 16. Garg S, Cockayne SE. Zapalenie skóry Shiitake zdiagnozowane po 16 latach! Dermatol łukowy. 2008;144:1241-2. 17. Goikoetxea MJ, FernĂndez-BenĂtez M, Sanz ML. Alergia pokarmowa na Shiitake (Lentinus edodes) objawiała się objawami ze strony przełyku u pacjenta z prawdopodobnym eozynofilowym zapaleniem przełyku. Allergol Immunopatol (Madr). 2009;37:333-4.