Kontakt.

112 @periodyk publicystyczno-historyczny

Adres redakcji: ul Św. Weroniki 26/3,

25-658 Kielce 

 redakcja@piewca.pl

photoWydawca: Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por. Stanisława Grabdy ps. „Bem”

Chmielnickie Centrum Kultury  

ul. Starobuska 10 

26-020 Chmielnik woj. Świętokrzyskie