Wybuch wojny i okupacja niemiecka ograniczyły świat 10-letniej dziewczynki do minimum, do zabiegania o byt (gdy zdobyty przydziałowy kawałek słoniny dzieliło się na tyle części, ile dni w miesiącu, aby było trochę okrasy do chudziutkiej kartoflanki z zacierkami. Ale co to był za smak!), opał, przetrwanie. To także początki tajnego nauczania i przysięga harcerska. To wszystko, co wtedy się wydarzyło, pamięć o tym – to zobowiązanie na całe życie.
Od pierwszych dni okupacji Niemcy ograniczyli w szkołach powszechnych program do minimum – Polacy natychmiast odpowiedzieli organizacją tajnego nauczania. Jego struktury tworzyły się także w Chmielniku. Bolesław Iwański, Roman Stradowski, Tomasz Gromadzki odważnie organizowali konspiracyjne zajęcia, w akcję spontanicznie włączali się nauczyciele przesiedleńcy.

Agnieszka Dziarmaga – TYGODNIK KATOLICKI „NIEDZIELA”

print