Poprzedni  artykuł  zakończyłem  opisując  rząd 24 w kwaterze 6,opisałem  tylko 4 groby, które miały  coś wspólnego z więzieniami , pozostałe są  grobami “cywilów” ale dla całej sprawy postaram się  ją uzupełnić.

Poniżej lista wszystkich 14 grobów znajdujących się w rzędzie 24 w kwaterze 6

Kwatera 6 rząd 24

 

 1. Krepski Edward poz. 3679/50
 2. Stempkowski Jan poz. 3700/50
 3. Głowicki Andrzej poz. 3734/50
 4. Lebisz Leszek poz. 3335/48
 5. Skowron Zygmunt poz. 3339/48
 6. Okończyk Stanisława poz. 3334/48
 7. Skrzypczyk Marianna (grób istnieje ) poz. 3673/50
 8. Karbownik Katarzyna poz. 3331 /48
 9. Głowacka Aniela poz. 3692/50
 10. Wiatr Maria poz. 3322/48
 11. Żwirek Maria poz. 3699/50
 12. Michałek Franciszka poz. 3182/47
 13. Łukomska Zofia poz.3185/47
 14. Żółtek Antoni poz. 3192/47

W tym przypadku jest jeden punkt odniesienia czyli grób śp. Marianny Skrzypczak.

P1070065.JPG

szkic poglądowy.

a1sx2_Original1_rzd-24.jpg

Kolejny to  rząd to rzad 25 jest  bardzo istotny i dość ciekawy.

Zaczniemy od listy  osób tam pochowanych

Kwatera 6 rząd 25

 

 1. Gizowska Janina poz. 3737/50
 2. Lepiarz Franciszka poz. 3753/50
 3. Bronisław Sokół Klimczak poz. 3754/50
 4. Frankowicz Józef poz. 3733/50
 5. Janiak Henryk vel Heinrich Janiak poz. 3744/50
 6. Karbownik Franciszek poz. 3720/50
 7. Jaros Stefan poz. 3742/50
 8. NN Kobieta poz. 3719/50
 9. Mikołajczyk Józef poz. 3739/50
 10. Piorun Julia poz. 3701/50
 11. Lubieniecki Jan poz. 3735/50
 12. Majka Roman poz. 3194/48
 13. Machowski Zbigniew (grób istnieje ) poz. 3208/48
 14. NN Mężczyzna poz. 2312/48

Szkic poglądowy

a1sx2_Thumbnail1_rzd-25.jpg

1 – Kwatera 6 rząd 25 grób  nr 1  Gizowska Janina lat 23 przyjęta do więzienia  na ul. Zamkowej  5.VI. 1959 zmarła  11.XI.1950

gizowska.jpg

a1sx2_Original1_gizowska-2.jpg

Brak danych dotyczących  Janiny Gizowskiej.

 

 

2 –  Kwatera 6 rząd 25 grób 3  Bronisław Sokół Klimczak lat 37   imię ojca Wawrzyniec ur 28.8.1913r.  wyrok wykonano 12.12.1950

a1sx2_Original1_klimczak.jpg

 

bildey.jpg

Bronisław Sokół-Klimczak zawodowy oficer (podporucznik) w sanacyjnym Wojsku Polskim odbył zorganizowany przez II Oddział Sztabu Głównego w 1937 kurs kontrwywiadu w Brześciu nad Bugiem. W czasie okupacji niemieckiej był członkiem Polskiego Związku Wolności (oddziału ZWZ), aresztowany przez gestapo w 1942 roku trafił do obozu koncentracyjnego Majdanek a potem do Gross-Rosen.

Aresztowany  w głośnej sprawie o szpiegostwo Andre Robineau skazany na kare śmierci przez  sąd w Szczecinie.

Bronisław Sokół-Klimczak złożył prośbę o ułaskawienie, która została negatywnie zaopiniowana przez skład sędziowski. Prezydent Bolesław Bierut w decyzji z 2 grudnia 1950 roku nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok został wykonany 12 grudnia 1950 r. o godz. 18.15 w Kielcach.

Samej osobie  Bronisława Sokoła Klimczaka oraz  Genowefie Zielińskiej (narzeczonej) poświęcę  osobny  artykuł.

 

 

 

3 –  Kwatera 6 rząd 25 grób 4 Frankiewicz Józef lat 18  Przyjęty do więzienia na ul. Zamkowej  18. IX. 1950 zmarł  w więzieniu 30. X. 1950.

frankiewicz.jpg

frankiewicz-3.jpg

 

4 –  Kwatera 6 rząd 25 grób 5 Janiak Henryk lat 35  Przyjęty do więzienia na ul. Zamkowej  26. VI. 1949 wyrok wykonano 1.XII.1950

Janiak Henryk (w 1944r. w Swaryszowie powiat jędrzejowski wydał policji niemieckiej 40 członków Armii Krajowej, którzy zostali rozstrzelani),Cyt..”Działalność kontrwywiadowcza polegała m.in. na rozpracowywaniu współpracowników gestapo spośród ludności polskiej, którzy po udowodnieniu im winy byli likwidowani z wyroku Polski Podziemnej. W 1943r. wykonano, co najmniej 22 wyroki śmierci na zdrajcach ojczyzny, natomiast w 1944r. wykonano 25 wyroków, z tej liczby tylko 3 spoza powiatu jędrzejowskiego. Niestety, nie udało się doprowadzić do ukarania gestapowskiego agenta Henryka Janiaka za mord w Skaryszewie. Dokonał tego dopiero po zakończeniu wojny Sąd Wojewódzki w Kielcach. Janiak został skazany na karę śmieci a wyrok wykonano w Kielcach 12 grudnia 1950r.”

Źródło United States Holocaust Memorial Museum Archive  i Źródło -wojenne-opowiesci….

janiak.jpg

janiak-2.jpg

5 –  Kwatera 6 rząd 25 grób 8  NN Kobieta zmarła w  wyniku  zmiażdżenia czaszki i uszkodzenia mózgu.

nnka-1.jpg

6 –  Kwatera 6 rząd 25 grób 9 Mikołajczyk Józef lat 21  Przyjęty do więzienia na ul. Zamkowej  9. IX. 1950 zmarł  w więzieniu 17. XI. 1950.

mikoajczyk-1.jpg

mikoajczyk-2.jpg

7 –  Kwatera 6 rząd 25 grób 14  NN Mężczyzna

nni.jpg

Grób numer 13  istnieje   Spoczywa tam Machowski Zbigniew

mochowski.jpg

P1070069.JPG

cdn…..

print