“ Opowiem Ci o Polsce” występuje Porucznik Ryszard Relidzyński ps. “Myszka” – żołnierz z 3 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej gen. Antoniego Hedy “Szarego” urodził się w roku 1927, uczył się w Bliżynie i mieszkał w nim do roku 1947. Przed wojną działał w harcerstwie, w drużynie której motto brzmiało “Być dobrym Polakiem”, zaś w latach wojny obserwował bliżyński obóz pracy i dostarczał amunicję ze Skarżyska do bliżyńskich partyzantów.

print