Wykład Jacka Hogi, strzeleca sportowego i trenera szermierki historycznej, a także prezesa fundacji Ad Arma propagującej prawo do obrony życia przed napaścią oraz prawo do posiadania broni. Spotkanie pod hasłem “Polaku chwyć za broń” dotyczy prawnych, etycznych oraz cywilizacyjnych aspektów dostępu do broni. – Zagadnienie jest szczególnie istotne i interesujące w obliczu rosnących na świecie zagrożeń, wobec których Polacy, jeden z najsłabiej uzbrojonych narodów Europy, mogą okazać się bezradni

print