Moje przemyślenia będą dotyczyły miejsca pochówku majora Stefana Gądzio Komendanta Obwodu ZWZ – AK Jędrzejów . Po wyjściu 4.08.45 r. z zakonspirowanej drukarni zostaje aresztowany przez UB. Po brutalnym śledztwie 5 lub 6 sierpnia, major Stefan Gądzio zostaje zamordowany. Nie jest znane miejsce jego pochówku. ”

ps_Kos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyt.. „Stefan GĄDZIO (1900-1945) „Kos”, „Bogumił”, „Marek” , uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, podoficer, a następnie oficer służby stałej WP, uczestnik Kampanii Wrześniowej 1939, Komendant: Obwodu Częstochowa SZP/ZWZ, Komendant Obwodu Jędrzejów ZWZ/AK, Inspektor Inspektoratu Starachowice AK, szef Oddziału VI Komendy Okręgu Radomsko-Kieleckiego. Kontynuuje działalność niepodległościową w „NIE”- DSZ. Zamordowany w pierwszych dniach sierpnia 1945 w Kielcach przez funkcjonariuszy UB.

Z początkiem kwietnia 1945 Stefan Gądzio wydaje polecenie ppor./kpt. Antoniemu Hedzie „Szaremu” udania się do Częstochowy na spotkanie z „Siwym” w celu omówienia spraw demobilizacji żołnierzy znajdujących się w oddziałach leśnych. Wcześniej Gądzio kategorycznie zabrania „Szaremu” pertraktacji w sprawie ujawniania się Akowców przed komisjami likwidacyjnymi. Gądzio przekazuje też „Szaremu” decyzję „NIE”-DSZ o konieczności zlikwidowania zdrajcy Bolesława Czerwińskiego „Wira”, który przyczynił się do aresztowania 27.03.45 ppłk. Antoniego Żółkiewskiego „Lina” (dowódca 2. DP Leg. AK) i 17.04.45 Michała Mandziary „Siwego”. S. Gądzio poleca „Szaremu” przygotowanie rozbicia więzienia w Kielcach celem uwolnienia aresztowanych. Udana akcja następuje 4/5.08.45 r.

W ramach działalności „NIE”-DSZ S. Gądzio wraz z H. Piaseckim „Zolą” wydaje w Kielcach pra-sę niepodległościową. Po wyjściu 4.08.45 r. z zakonspirowanej drukarni zostaje aresztowany

przez UB (wg. Antoniego Hedy po wskazaniu go przez zdrajcę Zygmunta Szewczyka „Bartka”). Po brutalnym śledztwie 5 lub 6 sierpnia, major Stefan Gądzio zostaje zamordowany. Nie jest znane miejsce jego pochówku. ”rfrr

 

 

Od dłuższego czasu nabieram przekonania że funkcjonariusze kieleckiego UB nie byli na tyle bojaźliwi by ukrywać miejsca pochówku swoich ofiar. Moim zdaniem wiązało się to z jednej strony z lenistwem a z drugiej pewnością że system totalitarny ich uchroni przed konsekwencjami swoich działań. Najczęstszym miejscem pochówku był kielecki cmentarz Piaski.

Znalazłem tam wiele osób tam pochowanych,które ostatnie tchnienie oddały w więzieniu na Zamkowej. Cała sprawa dotyczy rozbicia więzienia przez „Antoniego Hede”.

Wróćmy więc do tego co wiemy czyli do ofiar.

W dniach powiedzmy od 3.sierpnia do 9 sierpnia 1945 roku

Na pewno wiemy że w tym czasie zginął Stefan Gądzio.

oraz niewielkie straty po obu stronach (zginął jeden partyzant z oddziału kpt. „Szarego”, 1 oficer z Armii Czerwonej ciężko ranny zmarł w szpitalu, 1 milicjant również ciężko ranny zmarł w szpitalu).

Co do Milicjanta i Czerwonoarmisty przyjmuje za pewnik że zostali pochowani z honorami i nie zostali pochowani jako NN

Partyzant z oddziału Antoniego Hedy to prawdopodobnie Tadeusz Łęcki…. W trakcie rozbijania kieleckiego więzienia poległ Tadeusz Łęcki „Krogulec”, trzech partyzantów zostało ciężko rannych. Tadeusz Łęcki „Krogulec” zmarł 9 sierpnia 1945 roku na skutek ran odniesionych w trakcie akcji na UB-owskiego więzienie w Kielcach.

stefan-g_20150111-121235_1

Tadeusz Łęcki jest pochowany na cmentarzu Piaski

Ale w tym czasie pojawia się NN z postrzałem głowy,czy jest to Stefan Gądzio ? Tego nie wiem ,ale jako jeden z powodów śmierci podawane jest też samobójstwo. Czy było to samobójstwo, raczej nie ustalimy ale równie dobrze mógł metodami NKWD zginać od strzału w tył głowy. Jedyna szansa no ustalenie prawdy to ekshumacja choć w wyniku wieloletnich zaniechań na wielu grobach dokonano już kolejnych pochówków nawet dwóch. Taka właśnie sytuacja jest z por. NSZ Stanisławem Grabdą ps. „Bem”. Jestem w stanie określić z duża dokładnością miejsce jego pochówku ale czy jego szczątki się jeszcze tam znajdują ? Tego nie wiem. Wiem jedno że wedle sztuki grabarskiej, szczątki poprzedniego zmarłego są zbierane i zakopywane poniżej kolejnego pochówku. Jak to mówią policjanci jest to dość mocna poszlaka co do miejsca pochowania Stefana Gądzio czy on tam spoczywa ? Prywatnie wydaje mi się to bardzo prawdopodobne.

 

Źródła..

Antoni Heda, Wspomnienia “Szarego”. Oficyna Wydawnicza Interin, Warszawa

http://mkh.home.pl/aktualnosci/Stefan_GADZIO_biogram.pdf

print