Podczas moich poszukiwań trafiłem na niesamowitą sprawę ,sprawa na tyle jest ciekawa że  dotyczy  pracowników Wydziału Śledczego WUBP w Kielcach .Wpadłem na trop tej sprawy  podczas kwerendy wykonywanej  na prośbę jednej z fundacji . Cały incydent  opisał w swoim pamiętniku Jan Chlond  kronikarz i prawa ręka por Stanisława Grabdy (NSZ,AK) a opublikowała  jego wnuczka Joanna Niedziałkowska . Przed „Wszystkimi Świętymi” chcieliśmy na  grobie jednego z „aktorów” tego  spektaklu zostawić prośbę o kontakt ale nasze szczęście  koleżance Karolinie  nie udało się znaleźć  grobu. W jednej z rozmów Katarzyny Bernat radiu eM Kielce z  Markiem Jończykiem, historykiem z delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach  w artykule  „Nieosądzeni” padło stwierdzenie z którym bym polemizował ..cyt. ” zmarli w 1996 roku, nie ponosząc żadnych konsekwencji. Tym, którzy jeszcze żyli po 1989 roku włos z głowy nie spadł. ….

P1060896

[2*]Sprawa Wydziału Śledczego WUBP w Kielcach Głośną sprawą, opisaną przez mojego Dziadziusia w zapiskach „ Wolność nie dla wszystkich” była sprawa Wydziału Śledczego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach. Cały Wydział wraz z jego Naczelnikiem Bykowskim siedział w więzieniu oczekując na rozprawę za znęcanie się nad aresztowanymi. Przytaczam ten opis, bo świadczy on o atmosferze zastraszeniai podejrzeń, jaka panowała na początku lat pięćdziesiątych wśród części społeczeństwa polskiego. A zaczęło się następująco: „W internacie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Skarżysku zamieszkiwało kilkudziesięciu chłopców w wieku od 12 – tu do 15 – tu lat.Uczęszczali do szkoły zawodowej, byli członkami ZMP, a w wolnych chwilach po zajęciach, urządzali sobie różne zabawy. Między innymi bawili się w „podchody”, naśladując w tej zabawie partyzantów z okresu okupacji. Zachowanie się tych dzieciaków zostało uznane przez Urząd Bezpieczeństwa za ćwiczenia konspiracyjnej organizacji mającej na celu obalenie siłą ustroju PRL. Którejś nocy dokonano pacyfikacji Internatu, aresztując ok. 20 uczniów. Osadzono ich w areszcie śledczym WUBP w Kielcach przy ul. Poniatowskiego. Dzień i noc prowadzono śledztwo. W jego trakcie maltretowano i bito niemiłosiernie aresztowanych chłopców. Śledztwo przeprowadzali naczelnik wydziału Bykowski, por. Szczepanik, por. Wolenta, Iwan i inni. Rodzice aresztowanych na zakładowych zebraniach zmuszani byli do publicznego wyrzekania się swoich synów jako wrogów Polski. Chłopcy nie mieli się do czego przyzna , więc zastosowano wobec nich wymyślne tortury wzorowane na teorii „sadyzmu japońskiego”. Po kilku dniach, kiedy ze śledztwa wrzucano do celi nieprzytomne dzieci, starsi aresztowani zaczęli im radzi , aby coś wymyślili i zaczęli się do czegoś przyznawać to zmniejszą tym samym znęcanie się nad nimi. Część aresztowanych zgodziła się na przyjęcie takiej zasady, a część nie. Zaczęło się opowiadanie o wielkich magazynach broni, o szkoleniu wojskowym, o planach likwidacji urzędników partyjnych, o planowanych sabotażach. Jednym słowem pojawiła się fantazja i to skuteczna. Wożono ich po górach i lasach, gdzie miały być magazyny broni. Nie mogli tych miejsc zlokalizować . Przekopano setki metrów sześciennych ziemi. Sprzeczne stwierdzenia co do miejsca przechowywania i przeróżne komedie wodzenia za nos swoich oprawców. Wreszcie do Ministra Bezpieczeństwa Publicznego mógł by wysłany raport o wykryciu wielkiej dywersyjnej organizacji. Posypały się z góry awanse i nagrody począwszy od szefa WUBP aż do sprzątaczki. Kielce były w czołówce Urzędów Bezpieczeństwa. Domagano się uwieńczenia sukcesu rozprawą sądową. Kończono śledztwo i sporządzono akt oskarżenia dla tych, którzy się przyznali. Kilku 12 – letnich zwolniono, a wśród nich jednego, którego ojciec publicznie się wyrzekł na zebraniu zakładowym, a jego starszy brat był aktywistą ZMP. Chłopak po przybyciu do Skarżyska nie został wpuszczony przez zastraszonego ojca do mieszkania. Udał się do mieszkania swego starszego brata. Bratu opowiedział o całej gehennie aresztowanych i mistyfikacji całego śledztwa. Brat natychmiast pojechał z nim do Warszawy do Przewodniczącego Zarządu Głównego ZMP Matwina. Ten wysłuchawszy całej relacji poszedł z tym do Ministra Bezpieczeństwa Publicznego Radkiewicza. Cały dzień radzono i przesłuchiwano chłopca. Około godziny 23:00 coś się w gmachu WUBP w Kielcach dzieje. Nadjechał z Warszawy batalion specjalny KBW. Zarządzono alarm dla wszystkich pracowników Urzędu i ustawiono ich w jednym szeregu wzdłuż długiego korytarza. Naprzeciwko nich chodziły uzbrojone po zęby trójki z psami i nahajkami. Kiedy już wszyscy pracownicyWUBP zostali zebrani, nakazano im oddać posiadaną broń. Po chwili z aresztu w piwnicy pojedynczo zaczęto wyprowadzać chłopaków ze Skarżyska. Tam na górze nakazywano, aby wskazywali tych, którzy ich bili. Początkowo wzbraniali się przed wykonaniem tego polecenia. Zapewnieni jednak, że nic im się nie stanie, szli wzdłuż szeregu wskazując na poszczególnych funkcjonariuszy. Kierujący tą akcją skośnooki kapitan wydawał polecenie wystąpienia danego funkcjonariusza z szeregu. Cała akcja identyfikacji „bijaków” trwała około dwóch godzin. Po zakończeniu przeglądu, wskazanym przez aresztowanych funkcjonariuszom pozrywano dystynkcje i odznaczenia bez względu na szarżę i funkcję, niesamowicie zmaltretowano tak, że do aresztu w piwnicach nie każdy mógł zejść o własnych siłach. Ogółem aresztowano dziesięciu funkcjonariuszy, których po krótkim śledztwie w WUBP przewieziono do więzienia na Zamkowej. Trzech oficerów osadzono w celach tzw. pojedynkach, pozostałych rozdzielono do cel ogólnych. Wszystkich aresztowanych chłopców zwolniono i nakazano ponownie przyjąć do szkoły. Wymieniono niemal cały kierowniczy sztab WUBP w Kielcach.

Iwan Leon Imię ojca: Joachim, data urodzenia: 06-11-1925 r., miejsce urodzenia: Dorotka Zmarł w Więzieniu Kieleckim – Przyjęty 11.7 51. zmarł 17.6.52 Pochowany Cmentarz Kielce Piaski Grób istnieje (ale nie podaje pozycji ze względów osobistych)

[1*]1. SR 269/51, t. 1-3 2. PR I 195/51, VI Pr Rew 176/51, IPN Kr 108/2217 3. Akta sprawy karnej przeciwko Krawczyk Jan, imię ojca: Jan, ur. 03-01-1924 r.; Gonera Jan,imię ojca: Konstanty, ur. 16-10-1924 r.; Siudeja Marian, imię ojca: Walenty, ur. 08-12-1921 r.; Bykowski Tomasz, imię ojca: Feliks, ur. 04-09-1919 r.; Żabiński Czesław, imię ojca: Czesław, ur. 01-01-1924 r.; Rędziak Jerzy, imię ojca: Franciszek, ur. 15-10-1925 r.; Fitas Marian, imię ojca: Antoni, ur. 01-11-1923 r.; Iwan Leon, imię ojca: Joachim, ur. 06-11-1925 r.; Walenta Marian, imię ojca: Edmund, ur. 22-10-1928 r., oskarżonym z art. 140 § 1 KKWP, tj. o nadużycie władzy funkcjonariuszy PUBP i WUBP w Kielcach podczas wykonywania obowiązków służbowych poprzez stosowanie niedozwolonych metod w śledztwie wobec zatrzymanych, rzekomych członków nielegalnej organizacji „Młoda Gwardia”w celu zmuszenia ich do przyznania się do zarzucanych im czynów 4. 1950–1952 [1967] 5. IPN Ki 41/2217 6. AIPN Ki (depozyt APK)

” Źródła [1*] Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Delegatura w Kielcach – Inwentarz zespołu archiwalnego Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach [1918] 1946–1954 [2013] Inwentarz opracował zespół:Iwona Czyżyk, Marek Jedynak, Robert Piwko,Katarzyna Polit, Łukasz Kasza, Michał Zawisza Kielce–Kraków 2014

[2*] „Chlondowie świadkami i uczestnikami najnowszej historii Polski”. Autor: Joanna Niedziałkowska

[3*] Księga Ewidencji zmarłych  poz.40xxx/52

[4*] Księga Ewidencji więźniów, Kielce -Więzienie 1952 AP.

print