Pochodził z prawosławnej szlachty z okolic Kazania. Kształcił się w Niżnym Nowogrodzie w Archajewskiej szkole wojskowej. W1884r. ukończył Michałowską Szkoły Sztuki. W sierpniu tego rok…u w stopniu podporucznika służy w 12 baterii artylerii konnej, później w Gwardii brygady jazdy.14VIIIawansowany do porucznika. Ukończył studia na Akademii Sztabu Generalnego Mikołaja w 1891 i awansowany na kapitana Gwardii. Od26XI1891 do 11X1893 jako dyrektor do zadań specjalnych w siedzibie 17 Armii. Od 24 III 1896 awansowany na Pułkownika sztabowego w Moskwie.Od 5 V 1902 do 2 II 1905r szef sztabu kawalerii 1 Dywizjonu, do 24II1907r szef Kawalerii w Twerze. Do 15VI1910r szef Elizawetgradzkiej szkoły Kawalerii. Od 1907r awansowany na generała. Od Dowódca 2 Brygady Kawalerii.  Od 8X1913r awansowany na generała lejtnanta, został szefem 14 Brygady Kawalerii. Na początku I wojny światowej jego brygada skierowana została do obrony południowo zachodniej granicy. Walczył w okolicach Pińczowa, Kielc, Częstochowy, Ostrowca i Sandomierza. 12 VIII1 914 wiedząc o wejściu I kadrowej Piłsudskiego, nakłada na Kielce kontrybucję 100 000 rubli srebrem i groził zniszczeniem miasta przez artylerię. Zmusza tym Polskich strzelców do odwrotu. W późniejszym czasie niszczy podczas odwrotów część Ostrowca i Staszowa. W IX1914 odznaczony Orderem Św. Jerzego. Od 13X1914 dowódca kawalerii 1 korpusu.Od 31 I 1915 odesłany do Petersburga do sztabu głównego. 2 IV 1917r przeniesiony do rezerwy  28 IV 1917 zwolniony ze służby z powodu choroby. Od 1918r zgłosił się na ochotnika do Armii Czerwonej. Od VI1918 zastępca szefa sztabu, a następnie zastępca dowódcy wojskowego Rady Zachodnich jednostek. Od 14VI do 22 VII1919 dowódca 16 armii. Od 01IX1919 Inspektor Kawalerii. Od 09XI1920 szef Wyższej Topograficznej Szkoły w Moskwie. Od 1922r przeszedł na emeryturę. 29XI1930 został aresztowany w czasie jednej z czystek 18 VII1931 skazany na 10 lat w obozie pracy. Jak umarł nie wiadomo. Jedna z wersji mówi że został rozstrzelany w 1932 r.

Zdjęcie z 1930 r z więzienia.

print