Pierwsza szkoła powstała tu w 1867 r w starym drewnianym budynku. Była jednoklasowa i była też mieszkaniem dla nauczyciela. Uczniowie pobierali naukę w języku rosyjskim. W 1908 rozwinął się kamieniołom na Bełkowej Górze. Kamieniołom zajął swym obszarem część pól ornych Posłowic i Sitkówki, a pozostałe pobliskie pola usiane zostały kamieniami wyrzuconymi z kamieniołomu. Dzierżawca w rekompensacie za zniszczenia ufundował nowy murowany z czerwonej cegły budynek szkoły. Budynek postawiono na miejscu drewnianego w dość szybkim tempie. Od tego czasu szkoła miała trzy klasy z trzema oddziałami. b2ap3_thumbnail_Szkola-w-Poslowicach.-W-rodku-siedzi-p.-Irena-Hadam-a-po-prawej-stronie-z-brzegu-jej-crka-Jzefa-JaroszPodczas I wojny światowej 14 VIII 1914 r obok szkoły Austriacy ustawili baterię dział ostrzeliwującą Rosjan w Kielcach. Baterie ostrzelane zostały przez Rosjan, budynek szkoły został lekko uszkodzony. Po odejściu wojsk naprawiono uszkodzenia. Po 1918 r szkoła miała dwie klasy z czterema oddziałami, należącą do Okręgu Szkolnego Warszawskiego,w której funkcję kierownika i jednocześnie nauczyciela pełnił Władysław Witoszyński. W okresie tym w szkole pracował także ks. Stanisław Machowski i pani Maria Witoszyńska. Podczas Okupacji szkołę omal nie zniszczono bo w pobliżu zabito niemieckiego żołnierza i okupant domagał się ukarania wsi. W 1944 w Kieleckie przybyło dużo uchodźców z Powstania Warszawskiego. Do Posłowic Przybyła wtedy Irena Hadam z Córką. Irena zajęła się szkołą, tajnym nauczaniem i została dyrektorką i nauczycielka w szkole. Mieszkała do połowy 50 lat, później wróciła do Warszawy. Szkoła oprócz nauki zwykłych przedmiotów uczyła gospodarności. Na Szkolnym podwórku ulokowane były zagródki i klatki dla zwierząt. Były w nich kury, króliki i przez pewien czas kozy. W 1945 szkoła przetrwała przejście frontu. W Jej pobliżu Rosjanie zniszczyli samochód pancerny. W rogu placu szkolnego pochowano kilku żołnierzy niemieckich. Po wojnie szkoła została otynkowana i normalnie działała.  Szkole nadano patronat Wojtka Szczepaniaka.  31 sierpnia 2013 r. Uchwałą Rady Miasta Kielce szkołę zlikwidowano.

print